Wikia


Extension Main TrainroutePlanner
De Treinroute Planner is een functie waarmee een speler Internationale Treinen naar meerdere ontvangers tegelijk kan sturen. De eerste ontvanger komt vrij wanneer de speler het eerste Internationale Spoor koopt.
Shop Extensions


Met elke Treinroute Planner upgrade kan een speler een Internationale Trein naar 1 extra ontvanger sturen (tot max. 8). Elke toegevoegde ontvanger verhoogt de totale hoeveelheid materialen met 15% (welke gelijk verdeeld worden onder elke ontvanger), maar de benodigde tijd blijft hetzelfde.

LET OP: Als u extra ontvangers toevoegt voor treinen die goud vervoeren, is er niet alleen 15% stijging van de goud inkomsten, maar ook 15% toename van de verbruikte passagiers / post (voor elke extra ontvanger).

Ontvangers Level Kosten Korting Koop XP Toegevoegd
2 30 80 Gems 64 Gems 3.600 XP 21 Jul 2011
35 70.000 Gold
15.000 Fuel
12.500 Steel
56.000 Gold
12.000 Fuel
10.000 Steel
3 36 100 Gems 80 Gems 6.000 XP 28 Jul 2011
44 62.000 Nails
14.500 Steel
12.000 U-235
49.600 Nails
11.600 Steel
9.600 U-235
4 46 130 Gems 104 Gems 14.000 XP 4 Aug 2011
59 300.000 Gold
50.000 Gravel
40.000 Rubber
240.000 Gold
40.000 Gravel
32.000 Rubber
5 60 160 Gems 128 Gems 22.000 XP 11 Aug 2011
75 90.000 Fuel
80.000 U-235
70.000 Cement
72.000 Fuel
64.000 U-235
56.000 Cement
6 80 190 Gems 152 Gems 30.000 XP 18 Aug 2011
95 130.000 Steel
100.000 Rubber
100.000 Carbon
104.000 Steel
80.000 Rubber
80.000 Carbon
7 100 220 Gems 176 Gems 34.000 XP 25 Aug 2011
115 195.000 Fuel
125.000 Cement
125.000 Titanium
156.000 Fuel
100.000 Cement
100.000 Titanium
8 120 250 Gems 200 Gems 70.000 XP 8 Sept 2011
135 300.000 Gravel
250.000 Rubber
250.000 Carbon
240.000 Gravel
200.000 Rubber
200.000 Carbon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.