Wikia


Royal Albert Hall
Royal Albert Hall
Statistieken
Type: Gebouw
Passagiers/uur: +212Passenger/u
Formaat: 29 Space
Ratio Passenger/Space: 7,31
Beloning van:
Lucy #69
Winkel van Lucy
Passagiers/uur: +134Passenger/u
Formaat: 29 Space
Ratio Passenger/Space: 4,62
Kosten: 250.000 Wood
550.000 U-235
550.000 Marble
Koop XP: 12.800 XP
Te bouwen voor contract(en)
Lucy #69 (nodig)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.