Wikia


De Metro
The Tube
Statistieken
Type: Decoratie
Beloning van:
Lucy #85
Bijzonderheden
De lengte was verkort om technische redenen als onderdeel van de Spel Updates van 3 Nov 2014.
Winkel van Lucy
Kosten: 200.000 U-235
300.000 Cement
200.000 Rubber
Koop XP: 50.000 XP
Te bouwen voor contract(en)
Lucy #85 (nodig)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.